Trešais KInGS projekta cikls ir noslēdzies

2020. gada 11. novembrī noslēdzās ES līdzfinansētā projekta (Nr.1.1.1.3/18/A/004) “Kurzemes inovāciju granti studentiem” jeb “KInGS” trešais cikls un  labākās komandas tika pie naudas balvām.

Šajā ciklā 18 studenti sadalījās5 “Studentu laboratorijas” komandās. Studenti pārstāvēja dažādas Latvijas izglītības iestādes, bet galvenokārt Ventspils Augstskolu un Liepājas Universitāti.

Noslēguma pasākumā studentu komandas prezentēja “KInGS” atlases komisijai sasniegtos rezultātus un tika noskaidrots labākās komandas, kuras saņēma naudas balvas turpmākajai idejas attīstībai. Balvu kopējais fonds ir 5 tūkstoši eiro.

Atlases komisiju sešu cilvēku sastāvā pārstāvēja projekta partneru pārstāvji t.i. Ventspils Augstskolas, Liepājas Universitātes, Kurzemes Biznesa inkubatora, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka un Ventspils Augstskolas Attīstības fonda pārstāvji, kā arī pieaicinātie nozares eksperti.

“KInGS” atlases komisija lēma 1. vietu piešķirt komandai “Apedd” – studentu komanda, kas kopā ar komersantu attīsta veselīgas uzkodas, batoniņus, kuru sastāvā ir tikai žāvēti augļi, auzu pārslas un sēklas ražošanu. Apped produkcija jau ir pieejama 10 veikalos un ar šo skaitli neplāno apstāties. Komanda saņēma 2000 EUR balvu savas idejas turpmākai attīstībai.  Toties  2.vietu un naudas balvu 1500 EUR apmērā saņēma studentu komanda “Baltās veļas kvalitātes kontrole”, kas 6 mēnešu laikā attīstīja kvalitātes kontroles risinājumu ar datora redzi pielietošanai industriālās veļas mazgāšanas līnijā, kas nākotnē varētu aizstāt cilvēkresursu izmantošanu kvalitātes kontroles pozīcijā tādejādi uzlabojot kvalitātes kontroles rezultātus un paaugstinot uzņēmuma kopējo konkurētspēju tirgū. 3.vietu un 1000 EUR balvu komisija lēma piešķirt komandai “VN Universe”, kas attīstīja inovatīva bolometriska principa mikroviļņu elektromagnētiskā piesārņojuma kontroles mērinstrumenta izstrāde plašpatēriņam.

Jāuzteic arī pārējās komandas, kuras ieguldījušas savu darbu visu sešu mēnešu garumā, lai attīstītu savas idejas: “DTT Solutions” un “Tech Studio”.

Sākotnēji trešajam ciklam pieteicās 6 komandas, bet darbu uzsāka 5 komandas.

Projektu realizē Ventspils Augstskola (VeA) sadarbībā ar Liepājas Universitāti (LiepU), Ventspils Augsto tehnoloģiju parku (VATP), Kurzemes Biznesa inkubatoru (KBI) un Ventspils Augstskolas Attīstības fondu (VAAF).

Projekta kopējais ilgums ir trīs gaidi, t.i. līdz 2022.gada rudenim. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 3 318 318.00 EUR.75% no projekta finansējuma nodrošina ERAF.Tā mērķis ir veicināt, lai jaunieši pēc iespējas agrāk apzina savas spējas un prasmes iesaistīties reālas dzīves problēmu risināšanā, radot jaunas inovācijas.

Publicēts