Apvienojas, lai sekmētu digitālās inovācijas Latvijā

Šī gada 17. septembrī ar mērķi sekmēt digitālo pārveidi un inovācijas Latvijas uzņēmumos un publiskajā sektorā, kā arī uzlabot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti ar jaunu digitālo risinājumu palīdzību un vairot investīcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā, tika dibināta biedrība “Latvijas Digitālais akselerators”.

Tajā spēkus apvienojuši uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, izglītības iestādes no visas Latvijas – VAS “Elektroniskie sakari”, Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūts, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, SIA “Buildit Global” (Buildit biznesa akselerators), nodibinājums “TechHub Riga”, SIA “Baltic Open Solutions Center”, biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”, biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris, Liepājas Universitāte, nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rēzeknes pilsētas dome un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Biedrība savai turpmākai darbībai izvirzījusi sekojošus uzdevumus:

  • Izstrādāt digitālās pārveides stratēģijas – izaugsmes jomu identificēšanai un attīstīšanai.
  • Atbalstīt jaunu digitālo platformu, produktu un pakalpojumu dizainu, prototipēšanu, testēšanu un ieviešanu.
  • Veicināt mākslīgā intelekta, augstas veiktspējas datošanas, kiberdrošības, kā arī citu digitālo tehnoloģiju izmantošanu tautsaimniecībā un publiskajā pārvaldē.
  • Īstenot digitālās pārveides projektus, kas dod labumu Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un videi.
  • Ieguldīt Latvijas iedzīvotāju digitālajās kompetencēs.
  • Piesaistīt finansējumu Latvijas uzņēmumiem un publiskajam sektoram, lai digitālās pārveides plānus un risinājumus īstenotu praksē.
  • Attīstīt digitālo inovāciju ekosistēmu Latvijā. Iesaistīt vietējos izstrādātājus digitālo risinājumu kopradē.

Uzzini vairāk, apmeklējot Latvijas Digitālā akseleratora mājaslapu http://www.digitallatvia.lv/

Publicēts