Pirmsinkubators

Kurzemes Biznesa inkubators realizē jauno ideju autoru atbalsta programmu Pirmsinkubators atbalstot topošos uzņēmējus to ideju sākotnējā attīstības stadijā.

 

Pirmsinkubatora mērķis ir atbalstīt biznesa ideju autorus to biznesa ideju attīstības sākotnējā stadijā, nodrošinot topošos uzņēmējus ar tādiem bezmaksas atbalsta pakalpojumiem kā konsultācijas biznesa plāna izstrādē, finanšu piesaistes jautājumos, sadarbības partneru piesaistē, mārketingā, ideju ģenerēšanā, prototipa testēšanā, kā arī nodrošina idejas autoru ar telpu atvērtā tipa ofisā darba vietas izveidei.

 

Būtiskākā atšķirība starp inkubācijas un pirmsinkubācijas procesu ir tā, ka ja inkubācijas pakalpojumus parasti saņem nupat vai nesen dibināti uzņēmumi, kuri ir gatavi uzsākt saimniecisko darbību ar mērķi gūt peļņu, tad pirmsinkubācija paredzēta jauno biznesa ideju autoriem, gan juridiskām, gan fiziskām personām, kuras vēl atrodas savas biznesa idejas attīstības sākumposmā un vēl tikai lemj, vai tā ir dzīvot spējīga ideja un vai tas ir tas ar ko idejas autors vēlas saistīt savu turpmāko ikdienu.

 

Pirmsinkubators jau ilgstoši Liepājas pilsētas iedzīvotājus nodrošina ne tikai ar atbalsta pakalpojumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, bet arī organizē tādus uzņēmējdarbību veicinošus pasākumus kā Biznesa rīti, Iespēju forums, Vasaras Biznesa skola, Innov-a-thon Liepāja u.c.

 

Paralēli publiskiem pasākumiem biznesa ideju autori piedalās arī darbnīcās un mentoringa sesijās savu jomu ekspertu vadībā, apgūstot vadošo savu nozaru pārstāvju pieredzi un kompetences.

 

Lai uzsāktu darbošanos pirmsinkubatorā idejas autors pārrunā biznesa ideju ar Kurzemes Biznesa inkubatora pārstāvi par atbilstību pirmsinkubācijas procesam un piemērotākajiem atbalsta pasākumiem. Saņemot pozitīvu atzinumu atbilstībai pirmsinkubācijas pakalpojumu saņemšanai topošais uzņēmējs uzsāk aktīvu darbību trīs mēnešu garumā, kuru laikā idejas autors pieņem lēmumu par vai pret idejas tālāku attīstīšanu biznesā, attīsta pirmo prototipu, izstrādā biznesa plānu finansējuma piesaistei, nodarbojas ar pirmo klientu piesaisti vai citiem idejas attīstības pasākumiem, kas konkrētās idejas gadījumā uzskatāms par pirmo soli idejas pārtapšanai biznesā.

 

Bezmaksas pirmsinkubācijas pakalpojumus iespējams saņemt jebkuram Liepājas pilsētas iedzīvotājam, neatkarīgi no tā vai idejas autora lolotais sapnis ir jau ar konkrētām aprisēm vai vēl tikai ideja savā sākuma posmā.

 

Plašāku informāciju par pirmsinkubācijas pakalpojumiem iespējams saņemt sazinoties ar Kurzemes Biznesa inkubatoru pa tālruni: 634 287 47 vai sūtot e-pastu uz info@kbi.lv

 

Pirmsinkubators darbojas Kurzemes Biznesa inkubatora filiālēs Liepājā, Kuldīgā un drīzumā arī Saldū.