Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris ir atbalsts biznesa attīstībai, nodrošinot efektīvu sadarbības tīklu komersantu, izglītības un pētniecības organizāciju un biznesa atbalsta organizāciju starpā. Atbalsta finansējums pieejams komersantu konkurētspējas celšanai, eksporta apjomu palielināšanai, kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai, pētniecībai, kā arī inovāciju un jaunu produktu veidošanai.


Klasteris ietver Latvijai ilgtspējīgai attīstībai nozīmīgus sektorus: mašīnbūve un aparātbūve, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un kosmosa tehnoloģijas, energoefektīvas būves un efektīva ražošana un videi draudzīgi izejmateriāli.


Vairāk informācijas meklē Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klastera mājas lapā: www.greentechlatvia.eu