Inkubators

SIA "Kurzemes Biznesa inkubators" tika dibināts 2009. gada 03. augustā ar mērķi veicināt un atbalstīt uzņēmējdarbību noteiktās tautsaimniecības nozarēs, īpaši veicinot jaunu un inovatīvu uzņēmumu veidošanos un attīstību Dienvidkurzemē. 

Biznesa inkubatora darbības pamatfunkcija ir veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos, nodrošinot tos ar telpām, infrastruktūras pakalpojumiem un konsultācijām uzņēmējdarbības pamatjautājumos.

Galvenie mērķi ir:
  • veicināt sadarbību starp izglītības un zinātnes institūcijām no vienas puses un ražošanu no otras puses;
  • veicināt jaunu tehnoloģisku un uz zināšanām balstītu produkciju ražojošu mazo uzņēmumu veidošanos;
  • veidot kontaktus starp pētnieciskām laboratorijām un rūpniecību;
  • veicināt mazo uzņēmumu starptautisko sadarbību ar nolūku ražot augstas kvalitātes konkurētspējīgus produktus un radīt jaunas darba vietas kvalificētiem speciālistiem un pētniekiem;
  • veicināt inovācijai atvērtas sabiedrības veidošanos.