Grāmatvedības pakalpojumi

Kāpēc izvēlēties tieši mūs?


Profesionāli speciālisti  
Sertificētas programmas
         
Nav kadru mainība  
Angļu, krievu, latviešu valodā
         

Grāmatvežu profesionālā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana     Nodokļu maksājumu samazinājums 


Inkubatora piedāvātos grāmatvedības pakalpojumus augsti novērtē gan klienti Latvijā, gan no ārvalstīm. Šobrīd apkalpoto uzņēmumu skaits ir audzis līdz vairākiem desmitiem.


 
Grāmatvedības pakalpojumu cenrādis

1. Juridiskām personām

Vienas operācijas skaita definīcija – bankas transakcijas, 1 rēķins vai pavadzīme, 1 izdevumu čeks, algas aprēķins vienam darbiniekam, kā arī katrs papildus nepieciešamais grāmatojums grāmatvedības sistēmā (piemēram, nolietojuma aprēķins/kontējums, pamatlīdzekļa kartītes izveide, pamatlīdzekļa norakstīšana, savstarpējo ieskaitu grāmatošana, kases orderi u.c.), ko ir kontējuši uzskaites programma.


Darbību (operāciju)
skaits mēnesī
Cena EUR (bez PVN)
Finanšu konsultācijas 25 stundā
0 -30 55
31-50 89
51-70 120
71-90 151
91-110 182
111-130 213
131-170 276
Virs 170 pēc vienošanās


Cenā ietilpst sekojoši pakalpojumi:

  • Klienta regulāro ikmēnešu ieņēmumu un izdevumu iegrāmatošana grāmatvedības reģistros pa pārskatu periodiem, saskaņā ar Klienta piegādātajiem finanšu dokumentiem;
  • algu un attiecīgo nodokļu aprēķins, kā arī attiecīgo maksājumu uzdevumu izveidošana interneta bankā;
  • konsultācijas ikdienas grāmatvedības un nodokļu jautājumos līdz vienai stundai mēnesī;
  • nepieciešamo atskaišu elektroniska iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestam (VID);
  • bezmaksas ikmēneša konsultācija 1 stundas garumā mārketinga, finanšu, papildus finansējuma piesaistes vai biznesa optimizācijas jomā.

 

2. Fiziskām personām


Piedāvājam veikt individuālo komersantu un pašnodarbināto personu grāmatvedību sākot no 15,00 EUR + PVN mēnesī.