Apmācības “Kooperatīva izveide, vadība un kopdarba pamatprincipi”

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas birojs LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” (LAD Līguma nr. LAD030816/V35) ietvaros plāno apmācības “Kooperatīva izveide, vadība un kopdarba pamatprincipi atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likumam un citiem normatīvajiem aktiem šajā jomā” (grupas nr. LLKC74Lp06).

Mācību datumi: 2018. gada 30. janvāris un 4. februāris. Apmācības notiek projekta ietvaros, tāpēc noteikti ir jāpiedalās abās mācību dienās.

Pirmajā apmācību diena (otrdien, 30. janvārī, Grobiņā) būs praktiska informācija par:

  • Kooperatīvo sabiedrību darbību reglamentējošiem normatīviem aktiem.
  • Kooperatīva saimnieciskās darbības izvērtējums, pielietojamās metodes un rādītāji.
  • Kooperatīva izveide un vadība.
  • Būs arī informācija par pozitīviem sadarbības piemēriem.

Otrajā mācību dienā (svētdien, 4. februārī) paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens, apmeklējot un iepazīstot:

Mācības ir bezmaksas.

Pieteikšanās ir līdz 28. janvārim (ieskaitot). DALĪBNIEKU SKAITS IR IEROBEŽOTS!

Lai piedalītos apmācībās, iepriekš noteikti ir jāpiesakās un to var izdarīt, sazinoties ar Alekseju Kačanovu (tālr.: 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv) vai Irinu Ginteri (tālr.: +371 28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv).

Publicēts