Coworking Liepaja telpās norisinās pētnieciskais studiju projekts “Uzņēmumu darbības pilnveide”

Visu nedēļu, no 12.marta līdz 16. martam, Coworking Liepaja telpās, Vecajā Ostmalā 24, norisinājās pētnieciskais studiju projekts “Uzņēmumu darbības pilnveide”, kurā piedalījās RTU Liepājas filiāles programmas Uzņēmējdarbība un vadīšana 1. kursa studenti.

Šīs nedēļas laikā studentiem savus problēmu risināšanas uzdevumus uzdeva Kurzemes Biznesa inkubatora jaunuzņēmumi – koka konstruktors bērniem SPATTI un pārvietošanās palīgierīce bērniem ar kustību traucējumiem Soli pa Solim. Tāpat savu problēmu risināšanas uzdevumus uzdeva arī Coworking Liepaja – koprades telpa dažādu nozaru pārstāvjiem.

Jaunuzņēmumi studentus iepazīstināja ar saviem produktiem un pakalpojumiem, lai nodrošinātu izpratni par uzņēmumu darbību un kvalitatīvu pētījumu procesu. Studentu grupām tika uzdots veikt pētījumu par produktu virzīšanu tirgū, konkurentu piedāvātajiem produktiem, klientu vajadzībām, sociālo tīklu aktivitātēm, kā arī citi uzdevumi un problēmjautājumi jaunuzņēmumu attīstītības veicināšanai un darbības pilnveidei.

Visu nedēļu studenti cītīgi strādāja, lai iegūtu visus nepieciešamos materiālus un informāciju pētījumam par jaunuzņēmumiem, lai nedēļas beigās varētu prezentēt savu pētījumu rezultātus uzņēmumu pārstāvjiem.
Kurzemes Biznesa inkubatora un Coworking Liepaja vadītājs Intars Zēns uzskata, ka šī nedēļa ir bijusi vērtīga gan studentiem, gan jaunuzņēmumiem: “Studenti izrādīja interesi un strādāja ar lielu atdevi. Studenti bija ļoti atsaucīgi un aktīvi pētīja produktus, izdarot secinājumus. Šī nedēļa bija lietderīga ne tikai studentiem, bet arī uzņēmējiem. Uzņēmējiem bija iespēja uzklausīt viedokļus no malas un saprast, ko varbūt vajadzētu papildināt produktos, kā labāk tos attīstīt un kā piesaistīt klientus. Cerams, ka jauniešiem iegūtā praktiskā pieredze palīdzēs arī turpmākajā studiju procesā. ”

RTU Liepājas filiāles lektore Svetlana Štāle par pētījumu, kas uzdots studentiem saka, ka mācīties praktiski – tas ir vērtīgi: “Jaunieši ieguvuši daudz – iespēju realizēt iegūtās zināšanas praksē, pilnveidot savas prasmes, veidot jaunus kontaktus un paplašināt redzesloku.”

Abas organizācijas plāno sadarboties arī nākotnē – plānojams, ka pētnieciskie projekti norisināsies arī turpmāk, lai studentiem palīdzētu vieglāk izprast uzņēmējdarbības vidi un nostiprināt savas zināšanas biznesa vadības jomā, kas būtu noderīgi turpmākajā studiju procesā un karjeras veidošanā.

Publicēts