Piesakies Kurzemes Biznesa inkubatora mentoringa sesijām

Kurzemes Biznesa inkubators sadarbībā ar kopstrādes biroju Coworking Liepaja ik mēnesi organizē jaunuzņēmumiem un ideju autoriem paredzētas bezmaksas mentoringa sesijas, lai individuālās sarunās pārrunāt sava biznesa izaicinājumus un neskaidrības ar pieredzējušiem Kurzemes reģiona uzņēmējiem.

Mentoringa sesijas ietvaros jaunie uzņēmēji tiek aicināti pārrunāt savus uzņēmējdarbības izaicinājumus un neskaidrības ar pieredzējušiem Kurzemes reģiona uzņēmējiem un savu nozaru līderiem.

Mentoringa sesija sastāv no diviem posmiem, pirmajā ideju autori un jaunuzņēmumu vadītāji īsi, 3. minūšu prezentācijā pastāsta par savu projektu un tā šī brīža izaicinājumiem, savukārt otrajā posmā notiek 10. minūšu individuālas sarunas ar katru no Kurzemes Biznesa inkubatora mentoriem individuāli, aci pret aci.

Kurzemes Biznesa inkubatora mentoringa sesijas notiek ik mēnesi, mēneša pirmajā nedēļā. Mentoringa sesijā var piedalīties jebkurš interesents, kurš aizpilda zemāk esošo pieteikuma anketu.

Pēc pieteikuma anketas saņemšanas, Kurzemes Biznesa inkubatora pārstāvis sazinās ar projekta pieteicēju, lai precizētu gaidāmās mentoringa sesijas norises laiku.

Kurzemes Biznesa inkubators ir uzņēmējdarbības atbalsta organizācija, kas jau desmit gadus rūpējas par ideju autoru un jaunuzņēmumu attīstību Dienvidkurzemē, Liepājā, Saldū un Kuldīgā. Desmit gadu laikā Kurzemes Biznesa inkubatora komandai, kā mentori piesaistīti vairāk kā simts augsta līmeņa savu nozaru speciālisti, uzņēmēji un augstākā līmeņa vadītāji.

Katras konkrētās mentoringa sesijas mentoru saraksts tiek izveidots pēc tam, kad ir noformēta gaidāmās mentoringa sesijas dalībnieku saraksts, kā arī noteikti to izaicinājumi un tiem nepieciešamo mentoru profils.

 

[:]

Publicēts