Startē studentu uzņēmējdarbības atbalsta programma “Start Up Skola”

 Sākot ar šī gada 1. septembri Kurzemes Biznesa inkubators sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Ventspils Augstskolu un Ventspils Augsto Tehnoloģiju Parku uzsāk projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem” aktivitāti “Start Up Skola”, kuras ietvaros studenti un pēdējo klašu skolēni aicināti veidot savas Start Up komandas, jeb iesācējuzņēmumus.

Kā min Kurzemes Biznesa inkubators valdes priekšsēdētājs Salvis Roga: “Jau vairāk kā desmit gadus darbojamies uzņēmējdarbības atbalsta jomā, balstot reģiona uzņēmējus to pirmajos soļos lielajā biznesa pasaulē. Laika gaitā uzkrātās zināšanas, sadarbības partneru loks, atbalstīto uzņēmumu pārstāvju zināšanas ir tas, kas liek mums būt pārliecinātiem, ka “Start Up Skola” kļūs par paraugu darbam ar studentu uzņēmējdarbības prasmju pilnveidi un attīstīšanu. Ticam, ka šīs programmas ietvaros mēs pieredzēsim komandas, ar ko patiesi varēsim lepoties”.

Savukārt Kurzemes Biznesa inkubatora pārstāvis Intars Zēns vieš pārliecību, ka programmā iesaistītie jaunieši uz savas ādas izjutīs uzņēmēju ikdienas realitāti un iespējas: “Atškirībā no citiem uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem “Start Up Skola” programma ir radīta tieši ar domu par studentu – aktīvu, darīt, pasauli izzināt un mainīt gribošu jaunieti, kurš vēlas vēl studiju laikā izaicināt sevi un savas spēju robežas. Tas būs patiesi liels izaicinājums, īsta dzīves skola ikvienam, kurš jūt aicinājumu sajust uzņēmēja ikdienu uz savas ādas”.

Projekta KInGS, jeb “Kurzemes Inovāciju granti” programma “Start Up Skola” ir sešu mēnešu apmācību cikls sešām studējošu jauniešu izveidotām Start Up komandām. Programmas ietvaros jauniešu izveidotās komandas saņems tādus attīstību veicinošus atbalsta mehānismus, kā:

  • finansiālais atbalsts nepieciešamo ārpakalpojumu iegādei un darbam nepieciešamās tehnikas īrei;
  • Komandas treneri, jeb pieredzējušu uzņēmēju konsultatīvu atbalstu;
  • Pieeju Kurzemes Biznesa inkubatora mentoru tīklu pārstāvjiem;
  • Individuālas komandas apmācības uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai;
  • c.

Tā pat visu sešu programmas darbības mēnešu ietvaros katrs Start Up komandas pārstāvis saņems 200 Euro ikmēneša stipendiju, savukārt sešu mēnešu cikla noslēgumā trīs labākās Start Up komandas savā starpā sadalīs 15 000 Euro savu projektu tālākai attīstībai un komercializēšanai.

Potenciālajiem “Start Up Skolas” interesentiem, kuriem jau ir biznesa ideja un ap tās realizēciju izveidota domubiedru komanda ar iespēju piedalīties projektā aicinām sazināties rakstot e-pasta vēstuli uz info@kbi.lv vai kings@inovacijugranti.lv.

Tā pat rakstot uz info@kbi.lv vai kings@inovacijugranti.lv aicinām sazināties ikvienu, kurš vēlas startēt “Start Up Skola”, taču uz doto brīdi vēl nav savas biznesa idejas vai arī trūkst domubiedru tās realizācijai.

“Start Up Skola” norit projekta “Kurzemes inovāciju granti” ietvaros. Projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem” jeb KInGS mērķis ir sekmēt un attīstīt studējošo inovāciju spēju, uzņēmīgumu, uzņēmējspēju, sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgu problēmu risināšanu, kā arī augstskolu un studējošo sadarbību stiprināšanu ar komersantiem. Projekta galvenā un vienīgā mērķa grupa ir visu līmeņu un programmu studējošie augstākās izglītības institūcijās, kā arī koledžu, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie (vecumā no 18 gadiem).

Projektu “Kurzemes inovāciju granti” finansē ERAF. Projekta kopējais budžets ir EUR 3 318 318,00 no tiem 75% finansē ERAF, savukārt 25% ir privātā sektora līdzfinansējums.

Projekta partneri: Ventspils Augstskola (VeA), Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP), Liepājas Universitāte (LiepU), Kurzemes Biznesa inkubators (KBI), Ventspils Augstskolas attīstības fonds (VeAF).

Publicēts