KInGS projektā ar straujiem soļiem uz priekšu

Ar 2019. gada septembri sākās darbs pie ES līdzfinansētā projekta (Nr.1.1.1.3/18/A/004). “Kurzemes inovāciju granti studentiem” jeb “KInGS”. Ventspils Augstskola (VeA) sadarbībā ar Liepājas Universitāti (LiepU), Ventspils Augsto tehnoloģiju parku (VATP) un Kurzemes Biznesa inkubatoru (KBI) īsteno vērienīgu studentu uzņēmējspēju attīstības projektu.

No 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 17. februārim ir uzsākts darbs divos projekta ciklos, kuros finanšu atbalstu ir saņēmuši 39 inovāciju pieteikumi. Pirmajā ciklā savus projektus realizē divpadsmit “Start-up skolas” komandas, toties “Studentu laboratorijā” – septiņas. Savukārt otrajā ciklā ir vienpadsmit  “Start-up skolas” komandas un deviņas “Studentu laboratorijā”. Komandu dalībnieki ir no Ventspils, Liepājas un citām Latvijas pilsētām, kā arī studenti no ERASMUS programmas.

Daļa no studentu komandām jau ir  veiksmīgi sevi apliecinājušas starpnodevumā, jeb pierādījušas savu darbu pirmajos trīs mēnešos, līdz ar to tās tuvojas gala rezultātu nodošanai atlases komisijai un cīņai par naudas balvām, kas ļaus realizēt savus tālākos sapņus. Ņemot vērā valstī pasludināto ārkārtas stāvokli un ievērojot piesardzības pasākumus, gala nodevumu vērtēšana notiks tiešsaistē 2020. gada 14. maijā.

Pārējās komandas turpina savus iesāktos darbus un tuvojas īstenošanas cikla pusceļa pārvarēšanai un cītīgi gatavojas starpaizstāvēšanas pasākumam. Tāpat kā gala nodevumu pasākums, arī starpaizstāvēšanas pasākums notiks tiešsaistē. Tas paredzēts 2020. gada 18. maijā Liepājā un 2020. gada 19. maijā Ventspilī.

Vairāku objektīvu iemeslu dēļ, no inovāciju pieteikumu realizēšanas ir atteikušās piecas studentu komandas, kas darbu gaitā savus darbus projektā ir pārtraukušas.

Savukārt vairāku studentu un komersantu lielās intereses rezultātā, šī gada februārī tika izsludināta papildus inovāciju pieteikumu iesniegšana finanšu atbalstam un pavisam drīz 2020. gada 5. maijā sešas jaunas un ambiciozas studentu komandas sadarbībā ar komersantiem uzsāks savu sešu mēnešu idejas attīstīšanas ceļu.

Novēlam veiksmi komandām, kuras gatavojas savu nodevumu aizstāvēšanai, gan komandām, kas gatavojas jaunam ‘startam’ un darbam ideju realizēšanai.

Projekta kopējais ilgums ir trīs gaidi, t.i. līdz 2022.gada rudenim. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 3 318 318.00 EUR.75% no projekta finansējuma nodrošina ERAF. Tā mērķis ir veicināt, lai jaunieši pēc iespējas agrāk apzina savas spējas un prasmes iesaistīties reālas dzīves problēmu risināšanā, radot jaunas inovācijas.

Publicēts