Noslēdzies KInGS pirmais cikls

2020. gada 14. maijā noslēdzās ES līdzfinansētā projekta (Nr.1.1.1.3/18/A/004) “Kurzemes inovāciju granti studentiem” jeb “KInGS” 1.cikls, kurā piedalījās divpadsmit “Start-up skolas” un septiņas “Studentu laboratorijas” komandas.

“KInGS” projekta 1. cikla piedalījās 56 studenti no Ventspils Augstskolas, Liepājas Universitātes un arī no citām Kurzemes reģiona un Latvijas valsts mācību iestādēm, izveidojot 7 “Studentu laboratorijas” un  12 “Start-up skolas” komandas, kuras 6 mēnešu laikā īstenoja iesniegtus inovāciju pieteikumus.

Noslēguma pasākumā studentu komandas prezentēja “KInGS” atlases komisijai sasniegtos rezultātus un tika noskaidrots katra virziena labākās komandas, kuras saņēma naudas balvas turpmākajai idejas attīstībai. Balvu kopējais fonds ir 10 tūkstoši eiro. Atlases komisijas sastāvā bija vairāki nozares eksperti, t.sk. LIAA pārstāvji, VeA un LiepU zinātnisko institūciju pārstāvji.

Starp “Start-up skolas” komandām, “KInGS” atlases komisija lēma 1. vietu piešķirt divām komandām – studentu komandai “Dronu pakalpojumi”, kas piedāvā foto un video pakalpojumus ar dronu, un studentu komandai “CRE ATE”, kas piedāvā potenciāliem klientiem visu nepieciešamo reklāmas kampaņas izveidei. Abas studentu komandas saņēma 2000 EUR balvu savas idejas turpmākai attīstībai.  Toties  3.vietu un naudas balvu 1000 EUR apmērā saņēma studentu komanda “Kurstudet.lv”, kura palīdz topošajam studentam izvēlēties studiju programmu un augstskolu.

Komanda “CRE ATE”

Arī “Studentu laboratorijas” virzienā “KInGS” atlases komisija lēma piešķirt divas 1. vietas un 2000 EUR naudas balvas katrai. Par labākajām atzītas studentu komandas “KK Original Design” jeb “Step by Step Care”, kura palīdz bērniem ar kustību traucējumiem un to vecākiem uzlabot ikdienas dzīves kvalitāti, un “Rare power”, kura novērtē un pilnveido ražošanas telpu energoefektivitātes un iekārtu efektivitāti.  3. vietu un 1000 EUR naudas balvu ieguva komanda “Skillsportfoli.io”, kuri radījuši rīku, kas palīdzētu darba ņēmējiem novērtēt potenciālo darbinieku prasmju un kvalitāšu atbilstību veicamajam darbam. Minētos izaicinājumus, kurus attīstīja studentu komandas, iesniedza komersanti SIA “StepByStep Care” (iepriekš SIA “KK Original Design”), SIA “Rare Power” un  valsts dibināta atvasināta publiska persona Ventspils Augstskola.

Komanda “Step by Step Care”

“KInGS” projekta mērķis ir veicināt to, ka jaunieši pēc iespējas agrāk apzinās savas spējas un prasmes iesaistīties reālas dzīves problēmu risināšana, radot inovācijas gan procesu optimizācijā (Studentu Laboratorija), gan jaunu produktu veidošanā (Start-up Skola), lai absolvējot, studenti veidotu maksimāli daudz veiksmes stāstu balstoties uz jau uzkrāto praktisko pieredzi.

Projekts jau jūlijā paredz izsludināt pieteikšanos 3.ciklam, kuram pieteikties tiek aicināti visu līmeņu un programmu studenti, profesionālās izglītības kompetenču centru, profesionālo vidusskolu un parasto vidusskolu pēdējo klašu audzēkņi no visas Latvijas.  Vairāk par “KInGS” projektu un tā nosacījumiem jūs varat uzzināt projekta mājaslapā www.inovacijugranti.lv

Projekta kopējais ilgums ir trīs gaidi, t.i. līdz 2022.gada rudenim. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 3 318 318.00 EUR.75% no projekta finansējuma nodrošina ERAF. Tā mērķis ir veicināt, lai jaunieši pēc iespējas agrāk apzina savas spējas un prasmes iesaistīties reālas dzīves problēmu risināšanā, radot jaunas inovācijas.

Publicēts