Ievesmojoties no pasaules folkloras un mitoloģijas, top fantāzijas spēle ar šausmu elementiem –”Dark Folklore”


Pastāstiet, kas ir projekts Dark Folklore?

“Dark Folklore” ir spēļu izstrādātāji un “KInGS” programmā esam izvirzījuši mērķi izstrādāt “dark fantasy” (fantāzija ar šausmu elementiem) žanra galda spēli, iedvesmojoties no pasaules folkloras un mitoloģijas. Savukārt, mehāniski spēle ir mēģinājums apvienot populāro “Pandemic” spēli ar zīmēšanas spēli “Cartographers: A Roll Player Tale”.

Otrais mērķis ir izstrādāt mājas lapu www.darkfolklore.com, kurā vēlamies piesaistīt pūļa finansējumu spēles saražošanai un realizācijai, neizmantojot citas pūļa finansēšanas platformas. Ideālā gadījumā uz mūsu veiksmīgā kāzusa (case study) bāzes, varēsim palīdzēt citu MVU radošajiem projektiem piesaistīt pūļa finansējumu.

Kā nokļuvāt KInGS programmā?

Par “KInGS” uzzināju no Salvja Rogas pēc sava maģistra darba prezentēšanas Liepājas Universitātē. Pēc pāris konsultācijām sekoja veiksmīga projekta pieteikuma izveide un iekļūšana programmā.

Kādi ir bijuši lielākie sasniegumi?

Mājas lapas www.darkfolklore.com publicēšana un bloga “A Taste of Madness” izveide. Šobrīd mājaslapa apmeklēta jau vairāk nekā 10 000 reižu.

Kādas ir bijušas lielākās neveiksmes/vilšanās?

Neveiksmju vai vilšanos īsti nav, taču ir izaicinājumi, kas jāpārvar. Pašreiz lielākie no tiem saistīti ar Covid-19 ierobežojumiem, kas apgrūtina spēles testēšanu un procesus, kas ir saistīti ar fizisku atrašanos publiskās vietās. Taču esam raduši risinājumu – spēles “porting” – jeb pārnese uz digitālo vidi, izmantojot “Tabletop Simulator” aplikāciju.             

Kādam ir jābūt uzņēmējam?

Uzņēmējām jābūt spējīgam uzņemties iniciatīvu un atbildību.

Ko Jūs sagaidāt no KInGS projekta?

Burtiski šodien, atbildot uz intervijas jautājumiem, ir noslēgusies trīs mēnešu starpatskaite. Tāpēc primāri ceram, ka vērtēšanas komisija dos zaļo gaismu iesākto turpināt. Otrkārt, sagaidām pieredzi – iespēju smelties idejas no dažādiem mentoriem un citiem programmas “KInGS” dalībniekiem, kā arī praktiska darba rezultātā celt savas kompetences.

Kādi ir nākotnes plāni DarkFolklore komandai?

Pašlaik svarīgākais ir pabeigt spēles 2. prototipu un pārnest to uz digitālo vidi.

Publicēts