Liepājā top pirmais beziepakojuma veikals “Zero Pauna”


Pastāstiet, kas ir projekts Zero Pauna?

Zero Pauna ir topošais beziepakojuma veikals Liepājā. Tā būs vieta, kurā iegādāties sveramus produktus tieši tik daudz, cik nepieciešams. Produktus varēs iesvērt savās līdzi paņemtajās burciņās, trauciņos vai maisiņos tādējādi neradot papildus atkritumus un, nemaksājot par iepakojumu, arī ietaupīt.

Kā nokļuvāt KInGS programmā?

Stāsts par nonākšanu līdz KInGS programmai ir garš. Aptuveni pirms gada (2019. gads) es idejas autors Toms lēnām sāku īstenot ieceri veidot  beziepakojuma veikalu. Diemžēl biju spiests apstāties ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ. Kā daudzi citi jaunie uzņēmēji noliku ideju malā, taču ik pa laikam par beziepakojumu veikalu Liepājā turpināju domāt. Drīz sekoju nākamā ideja par ūdens krāna izveidi Liepājā, kur iedzīvotāji varētu bezmaksas ieliet ūdeni savās pudelēs, tādā veidā samazinot PET pudeļu daudzumu. Mēģinot šo projektu īstenot, runāju ar dažādiem cilvēkiem līdz sastapu Intaru Zēnu, kuram pastāstīju arī par savu ideju par beziepakojuma veikalu. Viņš mani iedrošināja piedalīties KInGS projektā. Uzrakstīju pieteikumu un esmu šeit kopā ar savu kolēģi Mārci.

Kādi ir bijuši lielākie sasniegumi?

Viens no lielākajiem sasniegumiem ir uzņēmuma dibināšana. Kā otrs, savukārt, jāmin pirmo piegāžu veikšanas klientiem uz mājām Biznesa modeļa restarta nedēļas ietvaros. Tas ļāvis mums izprast piegādes procesu un, kas nav mazsvarīgi, redzēt pieprasījumu pakalpojumam. 

Kādas ir bijušas lielākās neveiksmes/vilšanās?

Uzskatu, ka neveikšmu un vilšanos mums nav. Es noteikti būtu vīlies, ja redzētu, ka kāds cits ideju īstenotu pirms mums un nožēlotu, ka neuzsāku darbu ātrāk.

Kādam ir jābūt uzņēmējam?

Uzņēmējam ir jābūt drosmīgam un jāmāk izkāpt no savas komforta zonas. Ir jātic savai idejai un jāprot riskēt jeb jākrīt un jāceļas par savu ideju. Tikai darot nevis sapņojot var sasniegt virsotnes. Trakajiem pieder pasaule!

Ko Jūs sagaidāt no KInGS projekta?

No projekta sagaidām atbalstu un daudz jaunu kontaktu. Sagaidām arī jaunu informāciju un pieredzes stāstus, ko grāmatās izlasīt nevar.

Kādi ir nākotnes plāni Zero Pauna komandai?

Viens no tuvākajiem plāniem ir atvērt veikalu. Taču par nākotnes plāniem,  lai runā mūsu darbi skaļāk vārdiem.

Publicēts